Bygden i samverkan

Vår utgångspunkt är den positiva viljan, energin och kraften hos företag och föreningar för att främja en livskraftig landsbygd. Vi vet alla att vi själva måste arbeta för vår egen utveckling. Tillsammans med kommunen bildar vi Bygdsam Anundsjö, en samverkansorganisation och ekonomiskförening, som driver viktiga frågor för bygdens utveckling.

Bygdsam Anundsjö logo.jpg

Vad är Bygdsam Anundsjö?

Bygdsam Anundsjö är en ekonomisk förening med en trepartssamverkan av Örnsköldsviks Kommun, det civila samhället samt det privata näringslivet och som samarbetar för att stärka utveckling och attraktion för en levande landsbygd i Anundsjö.

Kommunen stödjer och medfinansierar föreningen, vilket ger förutsättningar för att kunna ha en anställd samordnare som jobbar med de aktuella frågorna, utvecklingsprojekt m.m. för bygdens utveckling. Stödet motsvarar Bygdsams egna insatser i form av medlemmarnas andelar.

När eldsjälar, företag eller föreningar vill något och har en idé som av styrelsen i Bygdsam Anundsjö bedöms som vital för en livskraftig bygd, så skall de kunna få hjälp av samordnaren med att utveckla och söka finansiering för att driva sitt projekt.

Varje projekt eller idé skall för att behålla effektivitet och glöd:

  • drivas av engagerade personer.

  • ha en tidsplan.

  • ha en sluttid.

Samordnare.jpg
Det är engagerade Anundsjöbor som är fast förankrade i bygden som bildar styrelsen i Bygdsam Anundsjö!

Styrelse

I Bygdsams styrelse försöker vi ha en bred blandning av företagare, privatpersoner, föreningsmänniskor organisationer och representant frän Örnsköldsvik kommun. 2018 består styrelsen av Patrik Eriksson, Marina Viström, David Markusson, Christin Persson, Niklas Lundqvist, Lena Lindström, Anders Sundberg, Neamarie Österlund, Markus Edlund, Thomas Wahlbom, Tommy Nyström och Ann-Catrin Zackrison.