Bygden i samverkan

Vår utgångspunkt är den positiva viljan, energin och kraften hos företag och föreningar för att främja en livskraftig landsbygd. Vi alla vet att vi själva måste arbeta för vår egna utveckling. Tillsammans med kommunen bildar vi Bygdsam Anundsjö, en samverkansorganisation, ekonomiskförening som driver frågor viktiga för bygden.

Bygdsam Anundsjö logo.jpg

Vad är Bygdsam Anundsjö?

Bygdsam Anundsjö är en ekonomisk förening med en trepartssamverkan av Örnsköldsviks Kommun, det civila samhället samt det privata näringslivet och som samarbetar för att stärka utveckling och attraktion för en levande landsbygd i Anundsjö.

Kommunen stödjer och medfinansierar föreningen vilket ger förutsättningar för att kunna ha en anställd smordnare som jobbar med de aktuella frågorna, utvecklingsprojekt m.m. för bygdens utveckling. Stödet motsvarar Bygdsams egna insats i form av medlemmarnas andelar.

När eldsjälar, företag eller föreningar vill något och har en idé som av styrelsen i Bygdsam Anundsjö bedöms som vital för en livskraftig bygd, så skall de kunna få hjälp av samordnaren med att utveckla och söka finansiering för att driva sitt projekt.

Varje projekt eller idé skall för att behålla effektivitet och glöd:

  • drivas av engagerade personer.

  • ha en tidsplan.

Samordnare.jpg
Det är engagerade Anundsjöbor som är fast förankrade i bygden som bildar styrelsen i Bygdsam Anundsjö!

Styrelse

Styrelse i Bygdsam försöker vi ha en bred blandning från området med företagare, privatpersoner, föreningsmänniskor, organisationer och kommunen har en representant. 2018 består styrelsen av Patrik Eriksson, Marina Viström, David Markusson, Christin Persson, Niklas Lundqvist, Lena Lindström, Anders Sundberg, Neamarie Österlund, Markus Edlund, Thomas Wahlbom, Tommy Nyström och Ann-Catrin Zackrison.