På gång i bygden!

Här kan du se vad som händer i bygden. Det är viktigt vi får in information från er som arrangerar något i bygden stort som smått som kan vara intressant för andra att besöka. Maila in dina evenemang, möten m.m. till anundsjo@bygdsam.org