Bygdsam Styrelse Forum 1

februari / mars

Styrelsen består av:
Patrik Eriksson, Marina Viström, David Markusson, Christin Persson, Niklas Lundqvist, Lena Lindström, Anders Sundberg, Neamarie Österlund, Markus Edlund, Thomas Wahlbom, Tommy Nyström och Ann-Catrin Zackrison

I styrelseforumet tas frågor upp för diskussion mellan styrelsemötena.
Alla i styrelsen skriva sina tankar & tyckanden i form av kommentarer. Beslut tas vid faktiska verkliga styrelsemöten och noteras i det protokoll som förs vid mötet.

Bygdsam11 Comments